Jiří Novák                                                     Vloženo 16.11.2015

Hledáte změnu v životě a potřebujete poradit? 
                                                       

Vážení čtenáři našich webových stránek. Někteří z Vás hledají ve svých životech změnu a nevědí, kudy do toho. Na našich stránkách jsme sice i tyto okolnosti vícekrát probírali, ale pro člověka, který teprve našel náš web, není jednoduché najít právě ty texty, které nejvíce potřebuje na začátku. Proto nám pak přicházejí nejrůznější dotazy, které však obvykle nic neřeší. Nám berou hodně času a dotazujícím se příliš nepomohou, protože si doposud neuvědomili následující základní myšlenku:

Chceš-li, aby se tvůj život změnil, aby se změnila situace, ve které žiješ, aby se změnily události, kterými procházíš, potřebuješ se nejprve sám změnit.

Náš web obsahuje celou řadu článků, tisíce stran textů, komentářů, k nejrůznějším otázkám souvisejícím s duchovní stránkou života. Hodnocení duchovních metod, vysvětlování, co je to Nová duchovní cesta a co považujeme za Starou duchovní cestu.

Za nejcennější na našem webu však jednoznačně považujeme jednoduchý návod, jak začít důsledně den za dnem pracovat na své změně.

Nejde přitom o žádné nepřirozené záležitosti. Nedoporučujeme, aby lidé skákali z okna a takto si vyzkoušeli, jestli už jsou připraveni na létání. Nebo aby seděli celé dny v jeskyni bez jídla a zkoušeli si askezi. Nebo aby navazovali kontakty s duchy zemřelých. Doporučujeme to, co je zásadní pro harmonické fungování ve hmotě. Tři základní věci pro každý den: pravidelné speciální cvičení, optimální stravu, vnesení etiky a čistoty do svého života. Tedy tři základní věci, které by měly být pro člověka z vyspělé lidské společnosti samozřejmostí. Detailněji je to popsáno v následujících bodech:

1.       Pravidelné každodenní cvičení Pěti Tibeťanů. Protože právě toto cvičení optimalizuje fungování našich čaker, nehmotných orgánů ve tvaru vírů, které přijímají a rozvádějí bioenergii po těle. Což je předpoklad k tomu, abychom začali být v těsnějším spojení s Přírodou. Abychom do svého života začali přitahovat příznivější události. Toto cvičení, pokud jej provádíme pečlivě se všemi potřebnými detaily, mění automaticky prostřednictvím svého působení na čakry naše životní postoje. Mění nás jako člověka zevnitř. Posouvá nás k vyšší etice myšlenek, rozhodování a jednání. Pokud by se takové změny pokoušel člověk prosazovat pouze vědomou prací na svých vlastnostech, bylo by to mnohem těžší. A navíc by to neposkytovalo tak zásadní výsledky v relativně krátkém čase několika týdnů. Pět Tibeťanů Vás prostě důkladně mění zevnitř. Výsledky jsou jasně patrné již během měsíce správného cvičení.

2.       Výrazně zlepšit kvalitu hmotné stravy nejen z pohledu hmotného složení, ale i z pohledu doprovodných bioenergií, které strava s sebou přináší. Optimální je v tomto směru postupný přechod k vegetariánství a zvyšování podílu syrového ovoce a zeleniny. Také doplňování dalších důležitých složek syrové rostlinné stravy – bylin, ořechů a semen, klíčků, atd., aby strava byla dostatečně vyvážená a pestrá.

3.       Vyhýbání se nevhodným záležitostem, osobám, činnostem, které blokují cestu ke Světlu. K všeobecnému překvapení sem patří většina metod a postupů propagovaných v rámci Staré duchovní cesty. Například meditace, různé duchovní techniky – zasvěcování, holotropní dýchání, rodinné konstelace a další. Umělé pomůcky pro duchovní cestu – náramky, přívěšky, amulety, orgonity, mandaly, kapky MMS, atd. Tedy mnohé z toho, co je doporučováno ve stovkách existujících knih a na seminářích. Co si lidé automaticky kupují na různých akcích věnovaných duchovní problematice. Kupují to s vírou, že jim to usnadní cestu ke Světlu. Ono jim to však ve skutečnosti cestu ke Světlu značně stěžuje nebo na dlouhou dobu úplně znemožňuje. Sem patří i potřeba vyhýbat se lidem, kteří na mne energeticky parazitují. Sem patří také vnášení etiky do svého života – nekamuflovat, nelhat, nekrást, nemanipulovat s druhými, neparazitovat na energii druhých, atd.

Jak víme, že právě tyto činnosti vedou člověka ke Světlu? Že právě tyto činnosti začnou do jeho života čím dál více přitahovat pozitivní události? Vycházíme z praktických zkušeností na své duchovní cestě. Ano, právě takto jsme začali my. A postupně jsme došli až k vytvoření těchto webových stránek, které některé ze čtenářů jednoznačně oslovují. A ze kterých řada čtenářů vnímá dotek pravdy.

Vycházíme z toho, kým jsme byli předtím, než jsme s touto cestou začali. A kým jsme se postupně na této cestě stali. Jak se na této cestě zásadně změnilo naše vnímání světa. Jaké nové informace nám poskytl vyšší duchovní nadhled, který jsme na této Nové duchovní cestě postupně získali vytrvalou každodenní prací na sobě. Nikdo z nás všech, kteří publikujeme na našem webu, neprošel klinickou smrtí, zázračným osvícením, při kterém by zvýšenou schopnost duchovního vnímání získal naráz hned.

Vycházíme ovšem také z toho, jak se podobným způsobem mění desítky a stovky dalších jednotlivců, kteří nastoupili tuto cestu čistého světelného vzestupu bez umělých pomůcek a magie. Vzestupu za pomoci přirozených způsobů, které pro nás připravuje Příroda ve spolupráci s dalšími Silami Světla vedoucími aktuálně vývoj.


Naše kapacity nestačí na vedení každého začátečníka

Nejsme však zařízeni na to, abychom vedli krůček po krůčku na začátku duchovní cesty každého hledajícího. Naše kapacity stačí na to, abychom se více věnovali pouze lidem, kteří se již stali součástí Nové duchovní cesty. Abychom jim pomáhali s dalším směrováním jejich cesty. Abychom jim mohli poskytnout pomoc se zádrhely v karmické očistě.

Z nadhledu NDC v textech komentujeme většinu témat základní problematiky duchovního přístupu ke světu. Když se na webu naučí člověk správně a účinně vyhledávat, dokáže si sám na počátku své cesty najít informace, které právě potřebuje.

Ani by nebylo správné vést každého od samého počátku detailně za ruku. Každý jednotlivec je zodpovědný sám za svoji cestu životem. Je na něm, aby se dopracoval ke správné motivaci a intuici, potřebuje mít vlastní motor světelného vzestupu. S něčím je dobré si nechat v životě poradit, aby se cesta zbytečně neprodlužovala a člověk nepůsobil sobě a okolí další problémy. Jinými záležitostmi si naopak člověk musí projít, aby je do hloubky pochopil. To je naprosto individuální, liší se to člověk od člověka a také mění v průběhu jeho duchovní cesty.


Jak vyhledávat na našem webu

Vyhledávač systému Webnode na našem webu je poměrně primitivní. Můžete do něj zadat jen jediné slovo. A vyhledávač pak najde texty, ve kterých se toto slovo vyskytuje přesně v tom napsaném tvaru. Tento způsob není optimální, protože jediné slovo se obvykle nalézá v desítkách až stovkách textů. V poslední době byl vylepšen, takže funguje i na spojení více slov umístěných v uvozovkách, ale pouze a přesně v tom tvaru, jak je napíšete.


Příklad vyhledávání

Dejme tomu, že vás zajímá, jak se zbavit zasvěcení. Do vyhledavače na webu můžete zadat slovo zasvěcení a vypadne vám pak 139 odkazů na texty, kde se vyskytuje toto slovo. Když zkusíte zadat dvě slova zrušit zasvěcení, dostanete 156 odkazů, kromě těch původních tam budou další texty, ve kterých se vyskytne samostatně psané slovo zrušit. Nikoliv však obojí dohromady. Zkoumat 139 nebo 156 odkazů Vám dá hodiny práce.

Můžete zkusit zadat dvojici „zrušit zasvěcení“ v uvozovkách a nedostanete nic. Protože v tomto tvaru a pořadí tato dvojice slov na našem webu jednoduše není.

Přesto existuje komplexnější možnost vyhledávání s využitím Google vyhledavače.

Zkuste do Google vyhledavače zadat: 
novaduchovnicesta.cz, zrušit zasvěcení

Je tam tedy jednak zadání adresy našeho webu a pak stručný slovní popis toho, co Vás zajímá.

A vyjdou Vám na prvních třech místech tři zásadní texty z našeho webu, kde se o zrušení zasvěcení píše nejvíce:

Jak fungují systémy Reiki a Šambala? :: novaduchovnicesta.cz
U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci ...
39G. Principy přirozené karmické očisty - Nová duchovní cesta

Vyhledavač to našel, přestože v těch textech bylo sice použito slovo zasvěcení, ale druhé slovo zrušit tam nebylo. Místo něj se slovo zasvěcení vyskytovalo ve spojení se slovem zrušení. Chápete ten rozdíl? Inteligentní Google najde i výskyt všech příbuzných slov nebo i téhož slova v jiném pádu, v jiném tvaru. Najde dvě slova, i kdyby mezi nimi bylo v textu vloženo další slovo. I když byla v textu umístěna v opačném pořadí. Takto můžete najít na našem webu klíčové texty o duchovním problému, který vás právě zajímá.

Pokud použijete upravené vyhledávání:
site:
novaduchovnicesta.cz, zrušit zasvěcení

budou vám vycházet pouze adresy na texty z našeho webu zabývající se tímto tématem.

Prosíme, používejte ve zvýšené míře toto vyhledávání. A ptejte se nás až v okamžiku, kdy budete připraveni na naši případnou pomoc.


Kdy je člověk připraven na změnu v životě?

Stále se na mne obrací celá řada čtenářů našich textů, sotva náš web objeví. Třeba si přečetli jeden jediný text. A hned se ptají na nejrůznější věci a situace. A chtějí, abychom jim věnovali desítky minut našeho času. Chtějí vysvětlit to nebo ono. V jakém článku najdou pojednání o tom a tom. Chtějí pomoci s řešením určitých problémů. Od toho však dáváme texty na stránky, aby si lidé sami v nich pomocí vyhledávačů našli, co je zajímá.

A co ti, kteří chtějí pomoci s řešením nějakého problému? Například potřebují se zbavit zasvěcení, u kterého vnímají, že na ně nepůsobí dobře. Mají problém s tím, že trpí propady energie, protože na nich někdo parazituje. Někteří dokonce vnímají, kdo konkrétně z jejich okolí to je. Všechny tyto problémy se týkají nejen jejich hmotného těla, ale současně zasahují i do duchovní roviny problému.

Vysvětluji jim, že pomoc může přijít až poté, když začnou se soustavnou prací na posilování světelných základů své bytosti a dosáhnou v tom průkazných výsledků.


Jak hodnotíme výsledky soustavné práce na sobě?

Jak jejich výsledky na duchovní cestě můžeme ohodnotit a zjistit? Je to vysvětleno v oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?, konkrétně v textech:
U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?, 
U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?

V textech oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? najdete řadu doporučení, co je pro nalezení vlastní světelné cesty nezbytné. Co je potřeba dělat a čeho je naopak nezbytné se vyvarovat, pokud se člověk rozhodl dostat na vzestupnou světelnou cestu. Tam jsou popsány i ukazatele, kterými zjišťujeme duchovní situaci člověka a podmínky pro pomoc těmto lidem se základní očistou.

Zkuste si hned na začátku seznamování se s naším webem přečíst celý tento oddíl a pak uvidíte, jestli se touto cestou chcete dát, jestli Vás to skutečně oslovuje.


Cesta čistého světelného vzestupu není o zázracích

Na tomto webu propagujeme cestu čistého světelného vzestupu bez umělých pomůcek, bez ovládání energií svojí vůlí a vědomím. Nepraktikujeme žádná zázračné vyléčení nebo okamžité zbavení někoho od určitého problému. Vysvětlujeme lidem, jak začít na sobě pracovat, aby se jejich život začal postupně měnit. Pokud nejste ochotni na sobě soustavně pracovat, nechcete-li se touto cestou dát, pak Vám sotva můžeme pomoci.

Většina hledajících se po zjištění, že k řešení jejich situace vede pouze jejich soustavná práce na sobě, už dále neozývají. To naznačuje, že i v duchovně orientované části veřejnosti doposud převažuje konzumní přístup. Najít, koupit si za peníze něco – metodu, znalost učení, určitou pomůcku, zasvěcení do učení nebo do určitých systémů – a takto svoji situaci zdánlivě rychle vyřešit.

Nemůžeme věnovat čas lidem, kteří chtějí zázrak. Kteří očekávají, že jsme schopni zajistit zázrak v jejich životě. A přitom nejsou ochotni na sobě soustavně pracovat. A kteří po našich radách a zhodnocení, kterému jsme věnovali spoustu času, neudělají vůbec nic. Další vynakládání našeho času by nemělo smysl ani pro jednu stranu.


Pouhé hromadění informací ke světelné cestě nevede

Ale pozor! Mezi lidmi stále ještě převažuje mylné domnění, že soustavná duchovní práce na sobě spočívá především v seznamování se s informacemi o duchovní problematice, v získání co největšího informačního přehledu, v zakoupení umělých pomůcek pro duchovní cestu, v procházení co největším počtem nejrůznějších duchovních zasvěcení.

Na našich webových stránkách naopak vysvětlujeme, že čím více toho člověk právě v tomto duchu prošel, tím obtížnější bude pro něj obvykle pochopit a přijmout, že tudy cesta ke stabilnímu světelnému vzestupu nevede. Že je podstatné naopak začít přijetím nových zásad správné duchovní práce na sobě.  

Doporučujeme zásady, které vycházejí z toho, co je pro člověka žijícího ve hmotné rovině přirozené, čím se více přibližuje Přírodě. Tyto zásady jsou zaměřeny na postupné budování pevných hmotných i světelných duchovních základů své bytosti. Teprve touto postupnou prací na sobě začne člověk správně vyciťovat, co je dlouhodobě příznivé pro jeho osobní vývoj i pro vývoj světa. A co naopak tomuto vývoji neprospívá.

Podstatné pro každého pak je, jestli začne soustavným způsobem posilovat světelné základy své bytosti, jak je to uvedeno například v textu  U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?. Tam je vysvětleno, že cestu stabilního světelného duchovního vzestupu neotevře před člověkem žádné zasvěcení, studium dávného duchovního učení, nebo dokonce informační vazba na starověké duchovní učitele lidstva. Tuto cestu mu postupně otevře pouze soustavná práce na posilování světelných základů své bytosti správným způsobem.


Jak Vám můžeme pomoci?

Takže dejme tomu, že informace a energie plynoucích z našeho webu Vás oslovují. A přitom jste odhodláni změnit svůj dosavadní život z nejrůznějších důvodů.

V prvé řadě doporučujeme začít soustavně posilovat světelné základy své bytosti. To jsou ty tři body, které jsme popsali výše. Až budete 30 dnů pravidelně bez vynechávání cvičit Pět Tibeťanů v plném rozsahu 21 opakování denně a budete do života vnášet i další změny podle druhého a třetího bodu, pak už je vhodné, abyste se ozvali. A abyste požádali o zjištění své duchovní situace, popsali stručně svůj zásadní problém, který potřebujete řešit. A my Vám rádi odpovíme.

Protože pokud člověk posiluje světelné základy své bytosti správně, do měsíce se objeví výsledky, které už můžeme posoudit. Člověka připraveného nastoupit vzestupnou světelnou cestu, i když má v sobě několik zasvěcení, i když jej třeba energeticky vysávají lidé z jeho okolí, nebo i když třeba dříve v tomto životě používal magii, atd., poznáme podle jeho osobních výsledků.

Jeho moment světelného vzestupu bude lepší než hodnota – 50 % a vztlak na světelný vzestup lepší než +80 %, obojí vůči jeho osobním optimům +100 %. Neboli bude padat jen menší rychlostí a naopak jeho každodenní úsilí o světelnou cestu se projeví ve výrazně pozitivním vztlaku.

Význam těchto veličin je popsán v textu  U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?.

Dosažení těchto hodnot dává záruku, že člověk je již připraven na spuštění soustavné přirozené karmické očisty. Zásadně to zvyšuje pravděpodobnost toho, že naše případná energetická pomoc bude účinná a trvalá. A že na sebe nepřetáhneme karmickou očistu dotyčného, pokud sám na ni ještě není připraven.

Již dříve jsme si totiž prakticky ověřili, že zasahovat energiemi léčbou i pouhým vyšetřením do lidí, kteří nejsou ochotni na sobě pracovat, nevede k žádoucím výsledkům.

Člověka, který splňuje tyto ukazatele, můžeme pozvat na placenou dvouapůlhodinou konzultaci spojenou se základní energetickou očistou od zasvěcení a dalších aktuálně obnažených stahujících vazeb.


Konzultace spojená se základní očistou

Lidé, kteří se na nás obracejí, jsou v drtivé většině v duchovním pádu směrem k temné straně světa. Mají tedy záporný moment světelného vzestupu. Naznačuje to, že systémy Staré cesty a karmické vazby (často vysávání z okolí) je stále účinně stahují. Že jsou v podřízené situaci. Nebo naopak, že manipulují s druhými, ubližují jim. Ale poměrně vysoký vztlak na vzestup umožňuje jim pomoci.

Mnozí z nich stále ještě používají určité zvyky, metody, rituály, které je účinně stahují. Nebo je sice už nepoužívají, ale mají na sobě aktivní vazbu z minulosti. Například drogy, kouření, závislost na alkoholu, náboženská víra, zasvěcení, duchovní přednášky a semináře, různá bojová umění, návštěvy léčitelů, kde je ve hře jakákoliv forma otevřené nebo skryté magie, tedy třeba i homeopatie, meditace, vizualizace. Nebo dokonce mají vlastní webové stránky a rozšiřují na nich nevhodné již neplatné informace. Nebo se zúčastní webových diskusí, jsou na zatemněných úsecích Facebooku, apod. Nebo jsou kýmsi ve svém okolí zneužíváni, energeticky vysáváni. Nebo provedli nevhodné zásahy do vlastního těla, např. tetování, piercing, atd. Nebo na nich parazituje určitá nehmotná bytost, například duch zemřelého člověka.

To vše může působit ve směru pádu.  Je proto důležité, aby si člověk sám ujasnil, co z toho se jej týká nebo může týkat. Energeticky nezasahujeme do jednotlivců doposud závislých na výrazně škodlivém návyku, zejména kouření a užívání drog tvrdých i lehčích. Pro tyto jednotlivce zatím připadá v úvahu pouze druhá možnost pomoci, která bude uvedena na konci.


Většina hledajících má na sobě stahující vazby

Něco z toho, co bylo popsáno výše, má v sobě téměř každý člověk, který řeší ve svém životě zásadní problémy. Jen málokdo nenavštívil žádné duchovní akce, na kterých bylo nabízeno zasvěcení. Nečetl žádnou duchovně zaměřenou knihu, ze které vyzařovaly ovládací energie. Není v blízkosti člověka, který na něm energeticky parazituje, apod.

Proto jen výjimečně stačí člověku jeho vlastní úsilí na to, aby se dostal na dostatečně rychlý světelný vzestup (s momentem alespoň +50 % vůči osobnímu optimu) a nastartovala se mu soustavná karmická očista.

Většina jednotlivců i přes správně nasměrované úsilí pokračuje v poklesu či stagnaci, protože mají v sobě vazby, které je silně stahují. Například vazby na zasvěcení, na dřívější používání magie, na návštěvu u léčitele, který na ně použil magii.


Pomoc vycházející z detailního vyšetření stavu čaker

Člověk pak potřebuje odbornou pomoc – vyšetřit stav čaker, případně objevit bloky, zasvěcení, vazby na temné systémy, které jeho světelnému vzestupu brání, vazby na osoby, které jej vysávají. A formou základní očisty v našem centru projít jednorázovým očištěním od těchto parazitujících a vysávajících vazeb. A vysvětlit mu přitom další základní informace, které potřebuje pro postupné stabilizování své duchovní situace.

Po této energetické očistě je reálné stát se součástí NDC během několika dnů, pokud člověk bude i nadále dělat vše, co je potřeba pro posilování světelných základů své bytosti.

Člověk tím získá šanci stabilizovat se na světelném vzestupu, stát se součástí Nové duchovní cesty. Seznámit se postupně na společných setkáních s dalšími lidmi, kterým se to už podařilo. Vnímat novou energii, která z těchto lidí vyzařuje. Najít v nich postupně své nové přátele. A navíc takto získává šanci postupně začít do svého života přitahovat příznivé události.


Světelná cesta by neměla být sezónní módou

To, co doporučujeme, by nemělo pro člověka být nějakou sezónní módou. Myslet si, že to chvíli budu dělat a až se zbavím zasvěcení nebo se trochu vyladím, srovnám to v rodině, tak s tím zase přestanu. Nová duchovní cesta představuje celoživotní proces, nikoliv jen zkoušku na pouhých pár dnů nebo týdnů. Pokud člověk není ochoten toto vše přijmout jako nový celoživotní styl, ve kterém už bude vytrvale pokračovat po zbytek svého života, nemá cenu se do toho pouštět. A nemělo by to ani trvalé výsledky.

Případné zprostředkování jednorázové očisty z naší strany by však bylo pouze začátkem nové cesty. Z člověka sice budou sejmuty aktuálně obnažené vysávací struktury, ale postupně se teprve začne z tohoto minulého vysávání a ovládání karmicky čistit. V dalších dnech, týdnech a měsících se začne postupně obnažovat vše nepříznivé z minulosti. A to už je dlouhodobější záležitost. Důležitým předpokladem rozvázání a zpracování obnažených karmických vrstev v dalším období je začít se chovat odlišným způsobem, reagovat jinak na energeticky parazitující bytosti, měnit své každodenní návyky, atd.

Pokud je člověk na stabilní vzestupné cestě, řada karmických vrstev a vazeb se zpracuje automaticky nebo alespoň částečně - poloautomaticky. U začátečníků to může samozřejmě fungovat až po určité době. Zatím se ještě nezpracují automaticky vrstvy, ve kterých má člověk na sobě temnou bytost, temný systém, ducha člověka nebo nějakou astrální zrůdu, atd. Z tohoto pohledu jde sice o jednorázovou očistu od stahujících vazeb, ale následuje pak karmická očista, kdy čas od času člověk ještě bude potřebovat pomoc, někteří i pravidelně. A to do té doby, než u lidí pracujících aktivně na svém světelném vzestupu bude veškerá karmická očista probíhat už zcela automaticky.

Podrobně je to rozebráno v článku  U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?.


Otázka partnerství na duchovní cestě

Otázka životního partnerství je pro duchovní cestu zásadní. Na řadě příkladů se potvrdilo, že pokud jednotlivci neřídí své kroky v souladu s nejbližší rodinou (partner, partnerka, děti), dříve nebo později nastávají v takovém vztahu problémy.

Například jsou vegetariáni, zatímco zbytek rodiny, manžel či manželka, děti jí maso. Nebo cvičí Pět Tibeťanů, zatímco zbytek rodiny se nad tím jen pousměje. Nebo se zajímají o duchovní záležitosti a pro další v rodině je to ztráta času, nebo pouhý nesmysl.  Nebo manželka je vegetarián, ale vaří maso manželovi a dětem. To vše jsou rozporné nesouladné situace, které brání člověku jít duchovně dále.

Pokud chcete ve vztahu pokračovat, pak byste neměli otázku další duchovní orientace řešit bez partnera, manžela (manželky). Duchovní cesta je zásadní záležitost. A v rodině s malými dětmi nebo i bez nich by ji oba partneři měli řešit společně. Je totiž důležité, když tutéž duchovní cestu nastoupí společně oba.

Jinak je nebezpečí, že se začnou postupně zvýrazňovat existující rozpory mezi nimi, pokud nějaké jsou (například skryté energetické parazitování v rodině, o kterém se doposud nic neví). Rozhodně to nefunguje tak, že když jeden z partnerů nastoupí duchovní cestu, pak se problémy vyřeší a druhý se na tutéž cestu dostane automaticky s ním. Naopak se stává, že celá rodina bude náznaky tlačena k řešení skrytých problémů, které v rodině existují a doposud pod pokličkou nenápadně dřímaly. Například vysávání ze strany partnera, rodičů, vlastních dětí, dalších příbuzných, atd.

Minimálně je potřeba, aby druhý partner s touto světelnou cestou sympatizoval, aby i on pravidelně cvičil Pět Tibeťanů. Aby celá rodina s dětmi už řídila život podle nových zásad – ve stravování, v etice, v přístupu k Přírodě, atd.

V celé řadě případů se již potvrdilo, že partnerský vztah člověka na vzestupné světelné cestě s člověkem mimo světelnou duchovní cestu přestává po určité době fungovat. Pokud nepůjdete na světelný vzestup oba dva, může se stát a také se to již vícekrát stalo, že se Vaše problémy začnou místo utlumení naopak zvýrazňovat. Taková je realita.

Detailně o tom píšeme v textu 72A. Samovolné vstupy na NDCČlověk hledající duchovní cestu potřebuje pochopit, že na úrovni energetických frekvencí Nové duchovní cesty už nestačí jen tolerance. Kdy se třeba partneři budou vzájemně tolerovat v tom, že jeden z nich zůstane aktivním vyznavačem náboženství a druhý bude naopak aktivně usilovat o dosažení Nové duchovní cesty. Taková rozdílnost spojená s určitou tolerancí mohla stačit v přístupech Staré duchovní cesty. Na Nové duchovní cestě se otázka společného duchovního nasměrování obou partnerů stává naprosto zásadním předpokladem dalšího harmonického fungování rodiny.


Odmítáme zasahovat do rodin, které nejsou jednotné

Již určitou dobu odmítáme brát na základní očistu jednotlivce s malými dětmi v manželství, se kterými se jejich partner, partnerka nepřidá aktivně k úsilí o světelnou cestu. Protože taková situace často vede k problémům a rozpadu vztahu. Nebo pokud ukončení společného vztahu není dořešeno ještě před očistou.

Ještě další věc. Důležité je, aby člověk šel na duchovní cestu ze svého vnitřního přesvědčení. Proto, že vnitřně souzní s našimi texty a principy v nich popisovanými. Proto, že se chce jinak chovat k Přírodě a druhým lidem, atd. Pokud to někdo udělá jen proto, aby se zavděčil partnerovi nebo aby jej případně neztratil, za nějaký čas to přestává fungovat.

Nová duchovní cesta není na zkoušku. Pokud se člověk do toho dá, jde o přijmutí celoživotního závazku.


Naše pověření pomáhat lidem s energetickou očistou

Z celého kolektivu NDC jsme zatím dva, kteří mají od vyšších světelných sil vedoucích současný vývoj pověření a pravomoc provádět základní energetickou očistu připravených jednotlivců. A také jim později po vstupu na NDC zprostředkovat karmickou očistu.

Kontakty na nás jsou:

Jiří Novák, mjnjirinovak@centrum.cz 

Petra Nováková, novakovapet@centrum.cz 

 

Druhý způsob, jak můžeme pomoci

Pokud se člověk necítí na to, aby se soustavně pustil do duchovní cesty, a chce se i nadále držet spíše hmotných hodnot, je tady ještě druhá možnost pomoci. Ta vychází především z hmotných potřeb jeho bytosti.

Další naši spolupracovníci, kteří jsou součástí NDC, provádějí odbornou analýzu těla na speciální váze. Co je součástí této analýzy? Změření podílu (procenta) svalové hmoty, minerální kostní hmoty, tuků. Zjištění obsahu vody v těle i stavu vnitřního tuku, který znesnadňuje činnost jednotlivých orgánů a je rizikovým faktorem pro řadu chorob. Zhodnocení úrovně metabolismu. Zjištění metabolického věku, který vyjadřuje úroveň opotřebování vnitřních orgánů těla a jejich zanesení tukem a toxiny. Analýza stravování a pitného režimu. A na základě toho nalezení kritických míst u člověka, která potřebuje v prvé řadě řešit, chce-li zlepšit své zdraví. I doporučení vhodných osobních možností, jak situaci řešit. A také osobní vedení ve změně životních návyků.

Kontakty na jednotlivce provádějící osobní analýzu:

Hana Novákováhankanovakndc@seznam.cz

Petra Nováková, novakovapet@centrum.cz

Marie Mejdrová, mariemejdrova@centrum.cz

Jiří Novák, mjnjirinovak@centrum.cz 

 

Naší filozofií je šířit dál povědomí o zdravém způsobu života, být příkladem pro ostatní, kteří teprve hledají pomoc. 

Smyslem této práce je pomáhat lidem najít cestu k produktivnímu, naplněnému životu i ke zdravému stárnutí. Protože z vlastní zkušenosti víme, že vitalita a energie je základem i pro změny v dalších oblastech. Člověk má pak víc energie řešit problémy, překonávat překážky, přijímat výzvy, které se mu nabízejí. Právě proto je celkové zlepšení výživy, nastoupení zdravého životního stylu, skutečnou cestou ke změně. A pro jednotlivce, kteří hledají světelný duchovní vzestup, je toto přímo základem, bez kterého se neobejdou.

 

© Jiří Novák, listopad 2015
    www.novaduchovnicesta.cz

Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

Celkový počet hlasů: 1139